Pracovisko povrchových úprav – poloautomatické

Dopravníkový systém – dvojdráha; priestor nakládky/vykládky výrobkov opatrený „liftom“; prepravné tyče na otáčanie výrobkov 12 ks

Komorová odmasťovacia kabína vrátane sušičky

Striekacia odsávacia kabína + 2x sušička (pre prvý a druhý nástrek); kabína je vybavená automatickým otáčaním výrobkov

Neutralizácia odpadových vôd + výroba demivoda

Otryskávanie

Lakovanie

Metalizácia

Galvanizácia

© Copyright 2019 - TPU Prešov