• Lakovne a zariadenia

  Výstavba každej lakovne alebo iného zariadenia trvá rôzne dlho. Závisí to od spôsobu montáže – montáž do interiéru už jestvujúcej haly alebo do exteriéru, či ide o stavbu z murovaného alebo iného materiálu a podobne.

 • Neutralizácia odpadných vôd

  Spočíva v úprave vôd, ktoré boli použité na chemickú úpravu materiálov napr. odmastenie, galvanické úpravy, černenie tak, aby tieto vody mohli byť vypustené do vodovodnej odpadnej siete.

 • Elektrometalizácia

  Nástrek kovov – najčastejšie zinku alebo jeho zlúčenín (napr. hliník) – ktorý sa taví pomocou elektrického oblúka a je prúdom vzduchu nanášaný na predom upravený (otryskaný) povrch.

 • Otryskávanie

  Mechanická úprava povrchu. Odstraňuje sa ním napríklad korózia z povrchu, staré povlaky z kovov, plastov, dreva, alebo betónu. Povrchy sa touto technológiou pripravujú na organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.), žiarové procesy…

© Copyright 2018 - TPU Prešov