• Otryskávanie

  Výstavba kabín na ručné otryskávanie podľa potrieb zákazníka. Dodávka a montáž automatických otryskávacích strojov – priebežné, stolové a pod. Dodávka zariadení formou finálnych dodávok ako aj celých technologických súborov.

 • Lakovne na mokré alebo práškové farby

  Dodávka, montáž alebo sprostredkovanie dodávky lakovní na mokré alebo práškové farby ako aj ich vybavenia. Lakovne môžu byť vybavené rôznymi druhmi dopravníkov (koľajové dopravníky, závesné dopravníky atď.) Montáž prípravných pracovísk pre lakovne pre úpravu materiálov pred lakovaním (miešacie boxy, odsávacie steny, prípravné pracoviská, vstupné a výstupné agregáty atď.

 • Elektrometalizácia

  Nástrek kovov – najčastejšie zinku alebo jeho zlúčenín (napr. hliník), ktorý sa taví pomocou elektrického oblúka a je prúdom vzduchu nanášaný na dopredu upravený (napr. otryskaný) povrch. Zabezpečujeme dodávku a montáž metalizačných boxov a kabín, elektro-oblúkových metalizačných zariadení, kombinovaných tryskacích a metalizačných komôr, odlučovačov prachu, prídavných materiálov.

 • Galvanizácia

  Výstavba galvanických liniek a zariadení pre chemické a elektrochemické procesy povrchových úprav podľa potrieb zákazníka. Dodávka a montáž zariadení pre zneškodňovanie odpadných produktov z týchto procesov, neutralizácia odpadných vôd a pod.

© Copyright 2019 - TPU Prešov