O TPU Prešov

S uvedeným segmentom Technológie povrchových úprav materiálov sa zaoberáme do roku 1995 a samotná firma bola založená v roku 2003. Našou hlavnou náplňou je dodávka, montáž a servis technologických zariadení a celkov na povrchové úpravy rôznych materiálov podľa potrieb zákazníka. Rekonštrukcie starších striekacích komôr a tryskových zariadení s metacími jednotkami.

  Predaj a servis zariadení na povrchovú úpravu materiálov.
 • lakovne na mokré farby
 • lakovne na práškove farby
 • elektrometalizácia
 • galvanické linky a linky na chemickú úpravu materiálov
 • otryskávania – pieskovanie, ručné aj automatické odmasťovacie zariadenia
 • neutralizacia odpadových vôd

  Zariadenia montované našou firmou sú od renomovaných českých výrobcov:
 • S.A.F. Praha – triskacie zariadenia
 • Kovolak – mokré lakovne a sušky
 • Datel – práškové lakovne
 • GANES – galvanické linky
 • EKOL – odmasťovanie a neutralizácia

Dodacie podmienky

Podľa priania zákazníka vieme technologické zariadenie dodať na kľúč. Od projektu zariadenia, vrátane požadovaných skúšok, až po jeho úplnú realizáciu.

Lakovne a zariadenia

Výstavba každej lakovne alebo iného zariadenia trvá rôzne dlho. Závisí to od spôsobu montáže – montáž do interiéru už jestvujúcej haly alebo do exteriéru, či ide o stavbu z murovaného alebo iného materiálu a podobne.

Elektrometalizácia

Nástrek kovov – najčastejšie zinku alebo jeho zlúčenín (napr. hliník) – ktorý sa taví pomocou elektrického oblúka a je prúdom vzduchu nanášaný na predom upravený (otryskaný) povrch.

Neutralizácia odpadných vôd

Spočíva v úprave vôd, ktoré boli použité na chemickú úpravu materiálov napr. odmastenie, galvanické úpravy, černenie, tak aby tieto vody mohli byť vypustené do vodovodnej odpadnej siete.

Otryskávanie

Mechanická úprava povrchu. Odstraňuje sa ním napríklad korózia z povrchu, staré povlaky z kovov, plastov, dreva, alebo betónu. Povrchy sa touto technológiou pripravujú na organické povlaky (náterové hmoty, plasty, gumu a i.), žiarové procesy…

© Copyright 2019 - TPU Prešov